வீட்டு உபகரணங்கள்

/household-appliances/

காற்று சுத்திகரிப்பான்

humidifier

ஈரப்பதமூட்டி

Aromatherapy

அரோமாதெரபி

water dispenser

நீர் வழங்கி

portable refrigerator

சிறிய குளிர்சாதன பெட்டி

wine cabinet

மது அமைச்சரவை

beer machine

பீர் இயந்திரம்

coffee machine

கொட்டைவடிநீர் இயந்திரம்

clothes dryer

துணி உலர்த்தி

electromagnetic oven

மின்காந்த அடுப்பு

projector

ப்ரொஜெக்டர்

power amplifier sound

சக்தி பெருக்கி ஒலி